FOKUS PÅ KVALITET OCH OMSORG!

HVB Living Nordic erbjuder omsorgstjänster med fokus på kvalitet och omsorg av vårdtagarna.

HVB-VERKSAMHET

Målet med verksamheten är att de barn och ungdomar som bor på hemmet skall trivas och utvecklas till trygga och självständiga individer.

FAMILJEHEM

Vi ser den som en del i vår boendekedja och vi är noga med kvalitet och långsiktighet när vi rekryterar familjehem och tar emot placeringar.

TRÄNINGSLÄGENHETER

Fokus ligger på att varje individ ska få det stöd som behövs för att kunna bli en självständig person och på sikt kunna bo i ett eget boende utan stöd..

JUST NU SÖKER VI FAMILJEHEM

Är du det familjehem vi söker?

Om du vill vara med och stötta ett barn eller en ungdom mellan 0-18 år? Om du har erfarenhet och kunskaper och har god insikt, förståelse, vill ge kärlek, trygghet och acceptans?

Mer information om Familjehem
  • Har du tid, möjlighet och är engarerad för att ge ett barn eller en ungdom ett tryggare liv?
  • Har du känslomässigt utrymme för en individ som befinner i en utsatt situation?
  • Ser du möjligheter för din familj och vill få erfarenheter som får alla att växa i familjen?
  • Då är du den vi söker!

OM LIVING NORDIC AB

fokus på kvalitet och omsorg

HVB Living Nordic AB ett företag som verkar inom omsorg. I företagets ledning finns en bred erfarenhet inom omsorg, HVB-verksamhet och företagande. I organisationen eftersträvas en kulturell mångfald som speglar dagens samhälle.

Företagets fokus ligger på att erbjuda omsorgstjänster med kvalitet på omsorgen där uppdragsgivarens önskemål uppfylls. Där vårdtagaren sätts i centrum. Kvalitet uppnås genom att anställa personal med rätt personlighet, erfarenhet och högskoleutbildning, fokus på metoder, arbetssätt och kvalitetsarbete, kontinuerlig utbildning av personalen samt att erbjuda funktionella boenden.

Verksamheten bedrivs i linje med de grundläggande värderingar och regler som finns i Socialtjänstlagen. För att säkerställa kvaliteten på vården bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet bygger i sin tur på planering, dokumenterat genomförande, granskning och uppföljning av verksamheten. HVB Living Nordic driver idag HVB-hemmen ”HVB Åby”, ”HVB Utlanda”, ”HVB Hönö” , ”HVB Svenljunga” och ”HVB Andersson och Piltz”

Bolaget söker efter fler fastigheter som är lämpliga för HVB-verksamhet och tar gärna emot förslag kring potentiella fastigheter/boenden.

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhet och Ekonomi

VERKSAMHETSCHEF

Placeringsansvarig

Daniel Forsell

PRESS & MEDIA

Staffan Alexandersson

EKONOMIANSVARIG

Christina Berglund

AFFÄRSUTVECKLARE

Patrick Sjögren

KVALITET

Per Karlzon

KVALITET & ARBETSMILJÖ

Johan Magnusson

Boenden

KONTAKT – HVB ÅBY

  • 031 – 27 48 45

Föreståndare  – Jonas Farsén

HVB UTLANDA

  • 031 – 49 49 91

Föreståndare  – Staffan Alexandersson

HVB HÖNÖ

  • 076 – 884 02 61

Föreståndare  – Frida Lidén

ANDERSSON & PLITZ UNGDOMSHEM

  • Trustorp 125, 311 65 Vessigebro
  • 0346 – 220 80

Föreståndare  – Peter Andersson-Piltz

Stödboende & Familjehem

FAMILJEHEM

Ansvarig  – Staffan Alexandersson

STÖDBOENDE / TRÄNINGSLÄGENHET

Ansvarig  – Johan Magnusson

PLACERA BARN OCH UNGDOMAR

För placering och frågor som rör ungdomarna vänligen kontakta föreståndare eller boendet enligt ovan

Övriga frågor

031 – 703 71 19 | E-post: info@hvbliving.se